Představujeme se Vám

Jsme nestátní nezisková organizace – občanské sdružení ( FA ), zaregistrovaná na MV ČR jako právnická osoba dle zákona č.83/1990sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů se sídlem ve Lvové. FA je nezávislé a dobrovolné sdružení příznivců aktivního sportu, především fotbalu. Do sportování se mohou zapojit děti ve věku od 4let.

V rámci naší Fotbalové akademie, která působí pod názvem „Fotbalová akademie MAHO sport“, chceme vytvořit pro hráče této nejpopulárnější hry světa ideální podmínky k tomu, aby talentovaní jedinci mohli fotbalově růst a stát se v budoucnu sportovci, jak na výkonnostní nebo i profesionální úrovni. Stejně se samozřejmě budeme věnovat i těm, kteří budou hrát fotbal pouze pro radost, jako koníček.

Naše fotbalová akademie je určena pro všechny sportovce a jejich rodiče, kteří upřednostňují individuální přístup, kvalitní a organizovanou výuku fotbalových dovedností. Naší snahou je vést tréninkové jednotky v moderním stylu s použitím moderních metodických postupů výuky fotbalu. Tréninkové jednotky jsou stavěny s ohledem na věk hráče a jeho fyzické schopnosti. Většina tréninkových jednotek je formou her a zábavy.

Snahou fotbalové akademie je přivést co nejvíce dětí k pravidelné sportovní činnosti, zaměřené zejména na fotbal, a tomu vytvořit co nejlepší podmínky. Naším cílem je zlepšovat pohybové, koordinační dovednosti, komunikační dovednosti a celkový pohyb bez míče i s míčem. Sport, jako takový, by měl pro nás všechny být zábavou a u dětí to platí dvojnásob. Cílem je děti naučit chovat se kolegiálně a ctít jednání v duchu fair play.

Dalším cílem naší fotbalové akademie je vytvořit správné fotbalové nadšení v našem městě a jeho blízkém okolí. Rádi bychom navázali úzkou spolupráci s fotbalovými kluby TJ Tatran Jablonné, a ostatními kluby v blízkém okolí, ale také propagovat fotbal na Základní škole v Jablonném a školách v blízkém okolí. Naší snahou je, a do budoucna zůstane, vytváření výborných fotbalových podmínek pro malé začínající adepty nejpopulárnějšího sportu u nás. Naší snahou je ukázat malým fotbalistům a jejich rodičům, krásy tohoto nádherného sportu – fotbalu. Chtěli bychom do budoucna vychovávat hráče pro vyšší ambice fotbalu v Jablonném, aby hráči z našeho města měli možnost hrát fotbal i na vyšší úrovni než doposud. Fotbalová akademie má za cíl pozvednout sport v našem městě, to znamená také navázat spolupráci s vedením našeho města, ČMFS a všemi příznivci kopané v Jablonném v Podještědí a jeho blízkém okolí.

Fotbalová akademie je nezisková organizace, která je financována z několika málo zdrojů. Základem jsou členské příspěvky, které je povinen zaplatit každý člen akademie, dále jsme odkázáni na sponzorské dary. Proto se obracíme na každého z vás, vážení sportovní přátelé, kdo nám chcete v této snaze, zlepšit mládežnickou kopanou a následně i sportovní vyžití v Jablonném a jeho okolí, pomoci.

Chcete-li naši snahu jakýmkoliv způsobem podpořit, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Za každý i sebemenší dar Vám budeme velmi vděčni a dětem tím velmi pomůžete v jejich sportovním růstu.

Kontakt na fotbalovou akademii:

Marek Holub
Mobil: +420 736 428 824
E-mail:maho.sport@seznam.cz